Fitness, Beauty en Huid

 

  • Fitness:  lichamelijk, geestelijk en emotioneel welzijn.
  • Beauty: Uiterlijke schoonheid en innerlijke schoonheid
  • Huid:  Bio-energetische ondersteuning voor een beschadigde huid.

Fitness 

In de huidige maatschappij bewegen mensen over het algemeen te weinig en houden er ongezonde gewoontes op na. Fitness is een goede manier om tegenwicht te bieden en te zorgen voor lichamelijk, geestelijk en emotioneel welzijn.

 

Lichamelijke en geestelijk welzijn bevorderen

Regelmatige lichamelijke inspanning moet altijd worden gevolgd door een herstelfase. Verder is een gezonde en evenwichtige voeding met veel voedingsstoffen en vezels van essentieel belang. Als we fit zijn, zijn we ook in balans en vinden we ons geestelij ke middelpunt.Vooral in tijden van stress, bij een burn-out of depressie is het van belang om je middelpunt te vinden. De Healy Fitness Programma's zijn ontwikkeld met deze basisgedachte in het achterhoofd.

 

De  Healy fitnessprogramma's

De programma's zijn zowel op lichaam als geest gericht omdat wij er vast van overtuigd zijn dat een langdurig evenwichtige en holistische psycho-fysieke constitutie zowel lichaam als geest moet omvatten.

De  Healy fitnessprogramma's leggen daarom de nadruk op de holistische bio-energetische ondersteuningvan vier essentiële gebieden: spieren, prestatie, gewicht en ontspanning. Deze combinatie is daarom ook geschikt voor iedereen die van sport houdt en tot op hoge leeftijd actief wil blijven. De Healy Fitness programma maken deel uit van de Healy Holistiche Plus versie.

Healy Fitness Programma's:

Beauty

De huid bedekt het lichaam en vormt de fysieke barrière tussen ons uiterlijk en innerlijk. Het is ons grootste orgaan dat vele essentiële functies vervult. Het is niet alleen ademhalings-, stofwisselings- en beschermingsorgaan in één, maar ook ons 'visitekaartje' dat staat voor schoonheid, jeugdigheid en gezondheid.

 

Uiterlijke en innerlijke schoonheid

Uiterlijke schoonheid wordt wel degelijk beïnvloed door innerlijke schoonheid, die op haar beurt weer wordt beïnvloed door factoren zoals de gezondheid van de ingewanden, innerlijk evenwicht en geluk.

 

Healy Beauty-programma's

Healy heeft in de Healy Beauty-programma's niet alleen Nuno Nina's ervaring met bio-energetische ondersteuning van het innerlij ke evenwicht en ontspanning geïntegreerd, maar ook zijn expertise bij het vaststellen van de juiste frequenties voor een duurzame bio-energetische ondersteuning van de huid.

De Healy Fitness programma maken deel uit van de Healy Holistiche Plus versie.

 

Healy Beauty-programma's

Naam programma Beschrijving
Innerlijke schoonheid Ondersteuning van de samenhang en uiting van het energieveld
Veroudering Bio-energetische ondersteuning van de celorganellen (d.w.z. de 'organen' binnen een cel)
Haar Bio-energetische stimulatie van de follikels
Huid Bio-energetische verzorging van de epidermis
Nagels Bio-energetische stimulatie van het nagelbed
Elasticiteit huid Bio-energetische bevordering van het lymfesysteem

Huid

Wonden kunnen zich overal voordoen, zowel aan de binnen- als buitenkant van ons lichaam. Er kan letsel ontstaan door een gewelddadige, onbedoelde of gerichte actie die resulteert in het loslaten van weefsel of de vernietiging van huid, slijmhuid of organen.

Wonden

Door gebruik te maken van de Healy kun je tijdens de genezingsperiode niet alleen bio-energetische ondersteuning geven aan de heling van schaafwonden, snijwonden, kneuzingen en operatiewonden, maar ook aan wonden die ontstaan door ziektes waarbij de bloedsomloop wordt gestoord.

Acne

Acne komt met name in het gezicht van de betroffene voor. Afgezien van de uiterlijke 'onvolkomenheid', doet er zich vaak ook pijn voor. Het innerlijke conflict, dat kan bestaan uit een geestelijke onevenwichtigheid of een mogelijke voedselintolerantie, is letterlijk aan het gezicht van de betroffene af te lezen.

 

Littekens

Healy kan je de juiste bio-energetische ondersteuning bieden voor beschadigde huid. Als een verwonding niet mooi glad heelt, vormt er zich littekenweefsel dat een bron van verstoring kan vormen. Een onbehandeld litteken kan een verscheidenheid aan soms ernstige klachten veroorzaken, die zowel voor het lichaam als de ziel van de betroffene een belasting kan vormen.

Onze ervaring is dat littekens de oorzaak of een versterkende factor kunnen zijn voor chronische pijn, osteoartritis, hormonale aandoeningen, beperkte mobiliteit, depressie, allergieën en neurologische aandoeningen. Het blijkt dat de aandoeningen zich zelden rechtstreeks voordoen in de buurt van het litteken, maar in plaats daarvan optreden in de zwakste delen van het lichaam.

 

Healy huidprogramma’s