• Klassieke Homeopathie
  • Bachbloesem therapie
  • Australian Bushflower therapie
  • Edelsteen elixers
  • Schüssler celzouten
  • Aminozuren

Homeopathie

Klassieke homeopathie- Materia medica

Homeopathie is de leer van de (therapeutische) effecten van substanties die in de homeopathische geneeskunde worden gebruik. De klassieke vorm van Homeopathie onderscheidt genezen van de oorzaak van een ziekte en bestrijden van ziektesymptomen.

Homeopathische middelen
Homeopathische middelen zijn gebaseerd op diverse grondstoffen en materialen, waaronder stoffen van mineralen, plantaardige of dierlijke oorsprong, die bij toediening geacht worden juist die symptomen te geven die lijken op die van de te bestrijden ziekte.

Healy Resonance Materia medica
De homeopathische healy Resonance Materia medica, werkt volgens de leer van de grondlegger dokter Hahnemann en beschrijft voor iedere grondstof de symptomatische effecten op het lichaam.

  • De Healy Resonace Materia Medica analyseert nauwkeurig symptomen en allerhande verschijnselen van de client.
    Optimalizatie  dient in energetische vorm  één middel toeg, dat  dezelfde verschijnselen zal geven.

Remedies

Bachbloesem therapie

In de Bach Bloesem therapie zorgen bloemen en planten ervoor dat negatieve gemoedstoestanden worden veranderd in positieve eigenschappen. In de Bach bloesem therapie is het uitgangspunt dat als een mens zich niet gelukkig voelt na enige tijd een ziektebeeld kan ontstaan.


De bach bloesem therapie zorgt ervoor dat het aanwezige emotionele disbalans wordt hersteld waardoor er wederom levensvreugde ontstaat.

Australian Bush Flowers

 

De Australische Bush-remedies zijn gemaakt door Ian White. Al duizenden jaren maakten de aboriginals gebruik van bloemen om problemen en ziekten aan te pakken.

 

Ian White was geïnspireerd door het werk van Dr. Bach, die de bloesemremedies herontdekte en heeft door zijn grote kennis van de Bush, doordat hij er in opgroeide, een groot aantal bloesemremedies ontwikkeld.

 

Deze Bush flower essences helpen klaarheid te schenken in iemands levensdoel. Ze ondersteunen ook de moed, de kracht en het enthousiasme die men nodig heeft om zijn doel te bereiken of om zijn droom te verwezenlijken.

 

Op een hoger niveau helpen ze de intuitie te ontwikkelen, alsook de eigenwaarde, spiritualiteit en creativiteit.
Ze helpen elk drama, of elke ellende in iemands’ leven te verzachten. Hoe meer men ze gebruikt, hoe meer klaarheid en rijkdom men in zijn leven ontdekt.

EDELSTEEN ELIXERS

Edelstenen zijn zuivere ontvangers van de levensenergie. Door hun unieke vorm, structuur en samenstelling kunnen zij de energie omvormen en doorgeven, herkenbaar voor ons lichaam en onze geest.Gebruik is vergelijkbaar met Bach.

Preparaten op basis van edelstenen, mineralen en kristallen. Deze extracten blijken op veel nivo’s van de mens heilzaam te werken, zowel het fysieke als het energetische, emotionele, mentale en geestelijke. 
De energiebanen en energetische doorgifte worden hersteld. Heling en een nieuwe balans zijn het effect. Vanuit deze heling of balans pakt ons lichaam het zelfgenezingsproces weer op.


De Healy kan de gesteldheid van de ‘patiënt’ herkennen en de juiste edelstenen Elixer te gebruiken.

Schüssler Celzouten

Dr. Schüssler was een homeopathische arts. Hij zocht naar een eenvoudige geneeswijze en ging daartoe storingen, die wij ziektes noemen, grondig onderzoeken. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel.

Mineralen toedienen

 "Om schade te voorkomen en om de celzouten direct opneembaar voor de cellen te maken, moeten ze gepotentieërd (verdund) worden". Mineraalzouten, die onverdund gegeven worden, kunnen voor het lichaam een belasting vormen, zoals b.v. geconcentreerde calcium-, magnesium- of ijzersupplementen.

De Healy Resonance Schüssler zouten

De Healy Analyse onderzoekt aan welke mineralen jij te een te kort hebt.
De celzouten kunnen doormiddel Healy Resonantie Optimalizatie direct door de cel energetisch, gepotentieërd worden toegediend.

AminoZuren

Aminozuren zijn bouwstenen voor het eiwit in lichaamscellen. Aminozuren zijn de basis van alle levensprocessen, aangezien ze absoluut essentieel voor elk stofwisselingsproces zijn.

Zij zorgen voor optimale vervoer en de opslag van alle voedingsstoffen (d.w.z. water, vetten, koolhydraten, proteïne, mineralen en vitaminen).

Aminozuren beïnvloeden de functies van organen, klieren, pezen of aders. Zij zijn essentieel bij wondgenezing en herstel van weefsel (vooral spieren, botten, huid en haren) en tevens voor het tegengaan van de negatieve gevolgen die in samenhang met stofwisselingsstoornissen staan.

De Healy Resonance Aminozuren

De Healy Resonance Aminozuren analyseert welke aminozuren in het lichaam in onvoldoende hoeveelheid aanwezig zijn en geeft een aanbeveling voor aanvulling van benodigde aminozuren. Deze kunnen daarna energetisch worden toegediend met de Aminozuren optimalizatie