Lichaam en Geest

  • Healy Pijn en Psyche programma's
  • Healy Mentale Balans Programma's
  • Healy Slaap Programma's

Healy Pijn en Psyche 

Pijn kan verschillende oorzaken hebben en is in principe een waarschuwingssignaal van het lichaam dat er fysiek of psychologisch iets mis is.

 

Omdat pijn zich vaak in spieren, gewrichten, het hoofd, organen of weefsels

voordoet, is pijntherapie een van de belangrijkste gebieden van de hedendaagse geneeskunde.

 

Pijn is vaak een complex geheel van een fysiek trauma en de herinnering aan een trauma, verzuring van weefsel, toxiciteit van weefsel, een vermindering van celenergie of een gebrek aan regeneratie.

 

Pijn heeft een tweeledig effect.

Dat wil zeggen dat informatie in twee richtingen loopt. Fysieke pijn beïnvloedt emoties en omgekeerd zijn emoties en de psyche van invloed op pijn. 

 

Om je te helpen bij het behandelen van pijn en psychische nood, biedt de Healy frequentie therapie app, de volgende programma's:

Healy Mentale balans 

De mentale balans en het onderbewustzijn van de mens zijn complex. Zij bieden plaats aan alle gevoelens en gedachten, maar ook aan alle karaktereigenschappen en de persoonlijkheid van een mens.

 

De invloed van de geest op het lichaam

De mens is een eenheid van lichaam, geest en ziel. Zoals de psychosomatiek aantoont, kunnen fysieke klachten dus worden veroorzaakt door geestelijke onevenwichtigheid.

Deze invloed werkt ook omgekeerd. Zo kan het lichaam, bijvoorbeeld de darmen, een enorme invloed hebben op de geestelijke gesteldheid van een mens. Om het populair te zeggen: als de mens een gezonde geest en ziel heeft, is hij evenwichtig en vitaal.

Trauma's

Traumatische ervaringen zijn deels onbewuste ervaringen die vanuit het verleden nog invloed uitoefenen op het heden. Ze hebben een blijvend effect op de geestelijke en lichamelijke toestand van een mens omdat deze het trauma niet heeft verwerkt, geen plaats heeft gegeven of heeft losgelaten.

Geestelijke onevenwichtigheid

Een onevenwichtigheid kan leiden tot verschillende aandoeningen die we alle willen vermijden, zoals depressie, onrust, verslaving, neurose en andere symptomen.

 

Healy Programma's

Om met de Healy bio-energetische ondersteuning voor je geestelijk evenwicht te bieden, zijn de volgende programma's voor je samengesteld:

Healy Slaap 

We brengen ongeveer een derde van ons leven slapend door.

De behoefte aan slaap varieert van mens tot mens, maar gemiddeld hebben we ongeveer 7,5 uur per dag nodig. Afhankelijk van leeftijd en situatie kan het dus voorkomen dat er 4 tot 12 uur slaap nodig is, hetzij aan één stuk of over de dag verspreid.

Slaap is van levensbelang en dient ertoe om het lichaam te regenereren en de indrukken van de dag te verwerken.

Slaapkwaliteit

Gestoorde slaap kan ons evenwicht verstoren en op de lange duur zelfs ziek maken.

Langer aanhoudende slaapstoornissen kunnen tot fysieke vermoeidheid, gezondheidsklachten en een verzwakking van het immuunsysteem leiden.

Verder kan slechte slaapkwaliteit ook een negatief effect hebben op onze gevoelens en een belasting voor onze psyche vormen.

 

Healy kan je bio-energetische ondersteuning bieden om na een lange dag of na de stress van alledag sneller tot rust te komen. Healy bevordert een diepe en ontspannende slaap.