Oosterse Geneeswijzen

  • Elektro-Acupunctuur & Meridianen
  • Chakra Healing

Elektro-Acupunctuur

Meridiaansysteem van Dr. Reinhold Voll

De individuele programma's volgens het meridiaansysteem van Dr. Reinhold Voll zijn bedoeld om de individuele meridianen bio-energetisch te stimuleren en bestaande blokkades te harmoniseren.

 

Traditionele Chinese geneeskunde (TCG)

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) vloeit de levensenergie (Qi) in banen oftewel meridianen. Volgens dit concept zijn er twaalf hoofdbanen en elke meridiaan is toegewezen aan een functionele cirkel (orgaansysteem).  De daarmee corresponderende acupunctuurpunten zijn met de meridianen verbonden als kralen aan een snoer. Bovendien zijn acupunctuurpunten gerelateerd aan en verbonden met organen of delen van organen.  De acupuncturist stimuleert en activeert deze punten en probeert zo de genezing van het orgaan te beïnvloeden.

De Healy maakt gebruik van Elektro-Acupunctuur van dr. Voll. Dit  is een meetbare variant op de eeuwenoude klassieke Chinese acupunctuur. Met de Healy Analyse worden de klassieke acupunctuur punten in het lichaam doorgemeten.

Al deze punten vertegenwoordigen een speciale constante waarde. Zodra de gemeten waarde onder of boven deze vaste waarde ligt, is er sprake van onbalans in het orgaan waarmee het betreffende acupunctuurpunt correspondeert.

De Healy app heeft 2 meridianen programma's. Deze zijn onderdeel van de Holistische Health versie

Meridianen 1

Meridianen 2

Chakra's

Een groot aantal van de Aziatische leerstellingen en religies is gebaseerd op de principes van de Indiase chakra's. De Indiase chakraleerstellingen hebben een dusdanig grote invloed dat zij de basis vormen voor het Boeddhisme en Hindoeïsme, evenals voor verschillende technieken op het gebied van oefeningen voor lichaam en energie zoals yoga, tai chi, ayurveda, TCM en spirituele heling. 

 

Mediator functie

De chakra's dienen als mediators voor het fysieke lichaam en het energieveld (de aura) en men veronderstelt dat zij functioneren als een soort omzetter. Volgens dit model zijn de chakra's verbonden met de diverse auralagen en de meridianen (energiebanen) van het lichaam. Daarnaast kunnen chakra's energie uit de kosmos en de spirituele wereld absorberen. Geabsorbeerde energie (vibraties) kan weldadig en nuttig zijn ('positieve' invloed) of een 'negatieve' invloed hebben.

Volgens het chakrasysteem stroomt de kundalini-kracht door deze veronderstelde energiebaan (sushumna- of hara-baan genoemd) naar boven.  

Naast de spirituele interpretatie van de chakra's kunnen de voornaamste chakra's ook fysiek worden toegewezen aan organen en klieren waarmee zij verbonden zijn. Elk chakra kan energie geven aan organen en klieren en deze energetisch ondersteunen. Fysieke en mentale aandoeningen leiden vaak tot veranderingen in deze energievelden.

De zeven hoofdchakra's worden gekenmerkt door bepaalde functies en kleuren.

De Healy chakra programma’s

Eerste chakra- Wortel- Muladhara (मूलाधार, Mūlādhāra) (Rood)
Energetische harmonisatie van de thema's van het wortelchakra en de activering van het basisvertrouwen.

Muladhara betekent wortel en dit wortelchakra wordt gesitueerd net onder het stuitbeen. De Muladhara zou het verband leggen tussen het lichaam, de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt. Op lichamelijk gebied gerelateerd aan problemen met onderrug, dikke darm, botten, heupen, bekken en billen.

Tweede chakra- Heiligbeen- Sacraal ((स्वाधिष्ठान, Svādhiṣṭhāna) (Oranje

Energetische harmonisatie van de thema's van het sacrale chakra en de stimulatie van de creativiteit.

Swadhisthana betekent zoetheid en wordt gesitueerd ter hoogte van het heiligbeen. Hierdoor wordt het ook wel het sacraal chakra genoemd.
Wordt verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, nieren, blaas, bloedsomloop en waterhuishouding. Derde chakra- Navel- Manipura (मणिपूर, Maṇipūra) (Geel) 
Energetische harmonisatie van de thema's van het navelchakra en de versterking van het zelfvertrouwen.

Manipura betekent schitterend juweel of met edelstenen gevuld en wordt gesitueerd ter hoogte van de navel. Belangrijkste plek voor het opslaan van energie. 

Wordt geassocieerd met de alvleesklier, maag, galblaas, lever, milt, dunne darm, buikholte en vegetatief zenuwstelsel. Dit chakra regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, lever en milt.
Vierde chakra- Hart- (अनाहत, Anāhata) (Groen)
Energetische harmonisatie van de thema's van het hartchakra en de stimulatie van gebalanceerde empathie.

Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter hoogte van het hart. De Anahata (hartchakra) verbindt de onderste drie chakra's van de instincten met de bovenste drie chakra's van het hogere, menselijke bewustzijn.
Werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart, een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop dat het hartchakra in balans is.

Vijfde chakra - Keel -  (विशुद्ध, Viśuddha) (Blauw)
Energetische harmonisatie van de thema's van het keelchakra en de bevordering van de constructieve communicatie.

De Vishuddha (keelchakra) vormt in het lichaam het klank- en spraakcentrum.
Verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Dit chakra stemt ze op elkaar af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ratio niet de overhand krijgt.

Zesde chakra- Voorhoofd- Derde Oog (Ajna (आज्ञा, Ājñā)- Indigo
Energetische harmonisatie van de thema's van het derde-oog chakra en de versterking van de intuïtie.

De Ajna (derde oogchakra) zorgt als geestelijk centrum voor oplettendheid en bewustzijn.  Verbinding met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intuïtieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen. Omdat het voorhoofdchakra de werking van alle endocriene klieren beïnvloedt, is het essentieel voor de gezondheid.

Zevende chakra- Kruin- (सहस्रार, Sahasrāra)- Violet
Energetische harmonisatie van de thema's van het kruinchakra en de verbinding met het hogere ik.

Sahasrara is gesitueerd boven het hoofd. Hangt samen met spiritualiteit en verlichting. Dit zevende chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt.